Mesures COVID-19

  • Només els pares dels infants d’entre 3-5 anys, així com els d’entre 6-7 anys podran accedir a l’interior de l’edifici i esperar-se a la porta d’Atenea per acompanyar i recollir l’infant a l’inici i al final de la classe o taller (preguem puntualitat).
  • Els pares dels infants d’entre 8 i 12 anys no podran accedir a Atenea (per evitar aglomeracions). Podreu acompanyar l’infant fins a la porta d’entrada de l’edifici però no accedir a les instal·lacions. Un cop finalitzada l’activitat els infants baixaran sols i els pares, familiars o tutors els esperareu a la placeta de sota (preguem altra cop puntualitat). Les primeres setmanes d’obertura serem més flexibles en relació amb aquest tema.

  • L’ús del gel hidroalcohòlic és altament recomanable per accedir a Atenea a partir de sis anys

  • Les classes acabaran 5 minuts abans de l’hora prevista per poder realitzar els canvis de grups i ventilar l’aula. Per aquest motiu demanem el màxim de puntualitat per la recollida dels infants.

  • Cal evitar l’accés a Atenea amb símptomes de la malaltia (ja siguin infants o adults). Les famílies han de ser conscients de la importància de la vigilància periòdica dels símptomes.

  • Si desitjeu resoldre qualsevol dubte ens podeu enviar un correu electrònic o bé trucar per telèfon segons el nostre horari d’atenció.